banaliteit

banaliteit
{{banaliteit}}{{/term}}
[opmerking] banalityplatitude, cliché, banal/trite remark, 〈voornamelijk meervoud〉 triviality
[hoedanigheid] banalitytriteness, triviality

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”